چرا از عایق الاستومری لوله ای استفاده می کنیم

عایق حرارتی الاستومری

عایق الاستومری انعطاف پذیر